تاریخ : جمعه 16 دی 1390 | 12:04 قبل از ظهر | نویسنده : s

نه بخاطر اینکه انتظار کشیدن را بلد نیستم ..

نه بخاطر اینکه خسته شده باشم از چشم به جاده دوختن ..

بخاطر اینکه تو دیگر هیچوقت بر نخواهی گشت .....

باور کن هرچه نوشتم هرچه گفتم و هر چه سرودم برای این بود که بخوانی و شاید روزی بیایی اما ..

نخواندی ..

و اگر هم خواندی فقط خندیدی به دلتنگی هایی که همیشه طعم روزهای رویایی من و تو را میداد ...

خداحافظ دخترک ... خداحافظ روزهای بارانیه پر از ابر و چتر و دلتنگی ...

 

 

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :" نــــذار برم "یعنـــــــی بــرم گــــردون
سفــــت بغلـــــم کـــن


ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و


بگــــــو :"خدافــــظ و زهــــر مـــار


بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ


مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!


مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

 چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!


چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری؟!


 تا حالا شده تموم شب گریه كنی بدون اینكه بدونی چرا؟؟؟             

          دلت بخواد تا صبح بیدار بمونی ولی بدونی به جایی نمی رسی؟؟؟؟

تا حالا شده رفتنشو تماشا كنی ولی دلت نخواد كه بره ؟؟؟؟؟                                     

                                 بعد آروم تو دلت بگی دوست دارم اما نخوای بدونه ؟؟؟؟؟؟

                                          تا حالا شده مثل بارون گریه كنی ولی اون نفهمه كه....؟؟؟

                                                                                                    تا حالا شده...